Výběrová řízení
11. 5. 2016
Tělocvična - rozhodnutí

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce

„Výměna stávajících podhledů v tělocvičně“

 

Více viz příloha (pdf) zde

18. 4. 2016
Kotelna

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

na zakázku malého rozsahu zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Zadavatel:

Název:                         Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov

Sídlo:                           Hradská 894, 396 01 Humpolec

IČ:                               70504547

Oprávněná osoba:        Mgr. Vlastimil Fiala, ředitel školy

Kontaktní osoba:          Jiří Novotný, IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní tel:                +420 739 049 484

Kontaktní e-mail:           capek@ipi.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na provedení stavebních prací a dodávek v rámci veřejné zakázky s názvem:  „Výměna zdrojů vytápění a vybavení kotelny“

Předmět výběrového řízení:

Předmětem veřejné zakázky je výměna původních kotlů včetně stavebních úprav v plynové kotelně základní školy.

Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 600 000 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně příloh na předmětné zadávací řízení bude předána uchazečům na základě jejich písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena na adresu nebo e-mail organizátora ( capek@ipi.cz ) veřejné zakázky, společnosti IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Lhůty výběrového řízení:

Vyhlášení výběrového řízení: 18.04.2016.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení VŘ a končí 29.04.2016 v 08:00 hod.

Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky proběhne v termínu od 01.07.2016 do 31.08.2016.

Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

V Humpolci dne 18.04.2016                                               PhDr. Vlastimil Fiala, ředitel školyVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ke stažení zde (pdf)
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo - ke stažení zde (doc)
Příloha č. 2: Krycí list nabídky - ke stažení zde (doc)
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a splnění požadavků - ke stažení zde (doc)


18. 4. 2016
Tělocvična

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

na zakázku malého rozsahu zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Zadavatel:

Název:                         Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov

Sídlo:                           Hradská 894, 396 01 Humpolec

IČ:                               70504547

Oprávněná osoba:        Mgr. Vlastimil Fiala, ředitel školy

Kontaktní osoba:          Jiří Novotný, IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní tel:                +420 739 049 484

Kontaktní e-mail:           capek@ipi.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem:  „Výměna stávajících podhledů v tělocvičně“

Předmět výběrového řízení:

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících podhledů v tělocvičně za akustické, vč. rekonstrukce elektroinstalace.

Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 000 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace včetně příloh na předmětné zadávací řízení bude předána uchazečům na základě jejich písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena na adresu nebo e-mail organizátora ( capek@ipi.cz ) veřejné zakázky, společnosti IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Lhůty výběrového řízení:

Vyhlášení výběrového řízení: 18.04.2016.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení VŘ a končí 29.04.2016 v 10:00 hod.

Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky proběhne v termínu od 01.07.2016 do 19.08.2016.

Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

V Humpolci dne 18.04.2016                                               PhDr. Vlastimil Fiala, ředitel školyVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ke stažení zde (pdf)
Příloha č. 1: Smlouva o dílo - ke stažení zde (doc)
Příloha č. 2: Krycí list nabídky - ke stažení zde (doc)
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a splnění požadavků - ke stažení zde (doc)