Úspěchy školy
Vážíme si všech, kteří svojí prací přispívají k dobrému jménu školy na veřejnosti.
Pedagogů za jejich každodenní a poctivou práci pro školu a děti, které ji navštěvují.
Žáků za reprezentaci školy v soutěžích, za slušné chování a vystupování ve škole i mimo ni.

Více si zde můžete přečíst o úspěších školy i o těch, kteří se o dobré jméno školy zasloužili.
29. 12. 2019
30. let demokracie v Humpolci.

 
K příležitosti připomínky 30. výročí sametové revoluce vyhlásilo město Humpolec výtvarnou soutěž pro děti z Humpolce a žáky humpoleckých škol nazvanou Humpolec očima dětí.
Do výtvarné soutěže se také zapojili žáci ze ZŠ Hradská - a to ze třídy 3.A a 5.A.
Po veřejném hlasování na Městském úřadě v Humpolci jsme byli velmi úspěšní a to hned ve dvou kategoriích. Druhé místo získala žákyně z 5. A Lucie Krejčí – s prací nazvanou Park Stromovka a první vítězné místo ve své kategorii získal žák ze třídy 3.A Miloslav Fojtík – namaloval obrázek s názvem Hasiči v Humpolci.
 
12.12. 2019 byli na Městském úřadě v Humpolci vítězové soutěže slavnostně oceněni
panem starostou K. Kratochvílem a paní místostarostkou A. Kukrechtovou .
(Fotodokumentaci najdete v sekci FOTOGRAFIE.)

                                                                                                           Mgr. G. Pazderková - třídní učitelka 3.A


20. 5. 2019
VŠEZNÁLEK

23.4. jsme byli já, Marek Roll, Adam Paul a Štěpán Tůma na okresním kole soutěže VŠEZNÁLEK. Je to soutěž žáků pátých tříd zaměřená na všeobecné znalosti z oblasti přírodních věd, literatury, historie, hudby a sportu. Jeli jsme do Pelhřimova, kde se sešlo celkem 12 čtyřčlenných týmů. Vybírali jsme si ze 180 otázek. Umístili jsme se na 1. místě a postoupili jsme do krajského kola. Krajské kolo se konalo 10.5. ve Žďáře nad Sázavou. Přijelo tam 5 týmů, každý za svůj okres. Nejdříve jsme představili svou školu a město. Celou dobu jsme se drželi na 2. místě, až v posledním kole, kde byly otázky na kraj Vysočina jsme zodpověděli všechno správně a tak jsme nakonec celou soutěž vyhráli. Dostali jsme krásné ceny. Byl to skvělý zážitek, moc jsme si to užili.

 

Karolína Siřínková  5.B., ZŠ Hradská Humpolec


6. 12. 2018
Školní časopis roku

Školní časopis roku