Týdenní plán

Individuální týdenní plány tříd 1. stupně
Individuální týdenní plány tříd 1. stupně naleznou rodiče žáků příslušných tříd na níže uvedených emailových adresách či vlastních webových stránkách tříd. Přístupová hesla získají rodiče u jednotlivých třídních učitelek.

1.A http://mojetrida1a.tridnistranky.cz
1.B http://hradska-1b.tridnistranky.cz
1.C https://zshradska1c.tridnistranky.cz/
2.A http://hradska1c.tridnistranky.cz
2.B http://mojeskola-cz4.webnode.cz
3.A http://zshradska1a.tridnistranky.cz
3.B http://ZSRadilova.webnode.cz
3.C ZSZavodska@seznam.cz