PÉBÉČKO
Projekt PARTICIPACE


Vážení rodiče a přátelé školy,

I v letošním školním roce využije Základní škola Hradská spolu se Základní školou Hálkova a Gymnáziem dr. A. Hrdličky využila nabídky svého zřizovatele Města Humpolec aktivně zapojit žáky do chodu školy. Dlouhodobou vizí Města Humpolec je nabídnout podobnou aktivitu všem občanům Humpolce. Jednoduše řečeno, nabídnout veřejnosti finanční podporu nápadům vedoucím k rozvoji Humpolce. Školy jsou tak jakýmsi nultým kolem aktivity, který má ukázat životaschopnost myšlenky o tom, že osobní aktivní účastí je možné ve škole či městě dosáhnout lepší atmosféry, posílit vzájemnou důvěru a získat nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých občanů či žáků. Žákům navíc umožní rozvíjet komunikační a prezentační dovednosti a práci v týmu, a pochopit, že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory a kriticky uvažovat. Školní projekt se nazývá Participace a využívá zkušeností partnera projektu, společnosti D21, které získal při realizacích participativních rozpočtů v jiných městech České republiky i mimo ni. Nejedná se tedy o jednorázovou nebo nevyzkoušenou aktivitu, ale o sofistikované a ověřené metody.
Úkolem zájemců o podporu projektu je projekt připravit tak, aby byl jednak v souladu s představami a zájmy školy a zároveň ho prezentovat vedení školy. Po tomto prvním kroku následuje prezentace ostatním žákům školy s cílem získat co nejvíce příznivců. O pořadí projektů, které se budou realizovat totiž nerozhoduje vedení školy, ale jsou výsledkem online hlasování všech žáků školy. Jak projekt konkrétně proběhl na ZŠ Hradská v loňském školním roce?
V září 2020 měli žáci možnost vytvořit pracovní týmy, prodiskutovat své nápady a prezentovat je vedení školy. V žádném případě se nejednalo o pouhou snůšku představ, ale solidně připravený projekt založený na konkrétních myšlenkách na zlepšení prostředí třídy či školy, doplněné konkrétní záměrem nákupu vybavení, jeho umístění a využití, doložené rozpočtem. Celkem se sešlo 9 miniprojektů, osm z nich z 1. – 6. tříd, jeden ze školní družiny.
Na začátku října dostala každá skupina k dispozici část prostoru u vstupu do školy, kde své nápady zveřejnila a představila. To vše s cílem získat co nejvíce příznivců svých projektů.
Druhá polovina října byla určena online hlasování žáků školy, které určilo pořadí projektů. Výsledky hlasování stanovily pořadí projektů, se kterým byla spojena výše podpory.
Do konce roku 2020 se podařilo všechny projekty realizovat a plně slouží svému účelu.
V roce 2021/22 dochází k jedné podstatné změně. Od třídních projektů se posouváme k celoškolnímu projektu. Již nepůjde o zlepšení prostředí v jednotlivých třídách, ale půjde o nápady, které se promítnou do celé školy nebo ovlivní vzhled většího počtu učeben.
Věřím, že nebude nouze o zajímavé myšlenky a žáci budou spokojeni i s jejich realizací.

Vlastimil Fiala
Odkaz na video k participaci:
https://youtu.be/I67kUwJ38KQ

Odkaz na stránky PÉBÉČKA ZŠ HRADSKÁ - od 11.10 2021 zde můžete podávat vaše návrhy:
https://application.decision21.org/zs-hradska-humpolec-vysocina-2021-2/
HLASOVÁNÍ NA PÉBÉČKA ZDE: application.decision21.org