Školní jídelna
Projekt Obědy pro děti
Stravu lze objednávat prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz.
Více informací viz níže (pod aktuálním jídelníčkem).
Základní informace

Počet strávníků cca 600 ( z toho cca 130 cizích strávníků)
Cena oběda mladší žáci (6 – 10 roků) 23,- Kč
Cena oběda mladší žáci - v době nemoci 60,- Kč (možno odnést v jídlonosiči)
Cena oběda starší žáci (11 – 14 roků) 25,- Kč
Cena oběda starší žáci - v době nemoci 62,- Kč (možno odnést v jídlonosiči)
Cena oběda nejstarší žáci (15 let) 28,- Kč
Cena oběda nejstarší žáci - v době nemoci 64,- Kč (možno odnést v jídlonosiči)
Cena oběda pro cizí strávníky
- stravující se ve školní jídelně
72,- Kč
Cena oběda pro cizí strávníky
- odnášející si jídlo v jídlonosičích
72,- Kč
Výdej obědů 11.00 – 14.00 hodin
Výdej obědů do jídlonosičů dle aktuálního rozpisu
Objednávky obědů
(v boxu, u vedoucí ŠJ nebo na internetu)
Do 14.00 hodin předcházejícího pracovního dne
Odhlašování obědů
(v boxu, u vedoucí ŠJ nebo na internetu)
Do 14.00 hodin předcházejícího pracovního dne
Odhlašování obědů nemocných žáků nebo zaměstnanců školy (u vedoucí ŠJ - telefonicky nebo osobně) Do 8.00 hodin prvního dne nemoci
Cena čipu 120,- Kč
Cena karty 35,- Kč
Platby Prostřednictvím trvalých příkazů nebo složenkou

  • Žáci, kteří mají přihlášený oběd a nejsou nemocní, musí obědy sníst ve školní jídelně – nelze odnášet obědy v jídlonosičích.
  • Rodiče nemocných žáků mohou využít možnosti odebírání obědů pro děti do jídlonosičů. (Podmínky jsou upřesněny ve Vnitřní spěrnici o stravování - viz níže.)
  • Peníze za čipy a karty na přihlašování a odhlašování obědů se nevracejí.
  • Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. (Podmínky jsou upřesněny ve Vnitřní spěrnici o stravování - viz níže.)
NOVÁ MOŽNOST PRO STRÁVNÍKY OBJEDNÁVAT STRAVU PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NA ADRESE www.strava.cz


Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsem zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz. Objednávání stravy na internetu platí pro všechny strávníky.

Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

1) REGISTRACE SLUŽBY

A - POKYNY PRO ŽÁKY, PEDAGOGY A PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:

Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu je 4992.
Přístupové jméno uživatele a heslo je totožné s přístupovým jménem a heslem, které používají žáci a zaměstnanci školy k přihlášení na školní počítačovou síť.

Všem žákům školy předají pro kontrolu třídní učitelky lístky se správnými údaji (jméno uživatele, heslo). Všechna vstupní jména a hesla jsou taktéž uložena v kanceláři školy a školní jídelny, kde je možné se informovat, jak při přihlašování postupovat.

Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
► potvrzení objednávky
► nedostatečná výše konta
► neodebraná strava
► měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.


B - POKYNY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu - zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
► potvrzení objednávky
► nedostatečná výše konta
► neodebraná strava
► měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.


2) OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

Od následujícího dne po registraci lze objednávat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz

1. Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.


Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.