Školní družina
Články
31. 1. 2021
Vrácení poplatku za školní družinu

Vážení rodiče,
v 1. pololetí školního roku 2020/2021 byla škola z důvodu mimořádných opatření Ministerstva školství uzavřena, a proto došlo k nemožnosti návštěvy školní družiny. Na základě těchto skutečností jsme se společně se zřizovatelem rozhodli vrátit část školného za školní družinu.
Poměrná část byla vypočítána:

* pro žáky 1. a 2. třídy na 120 Kč;
* pro žáky 3. až 5. tříd na 240 Kč.
O tuto částku můžete zažádat a na základě Vaší žádosti Vám bude vrácena na účet.
Žádosti budou ke stažení na internetových stránkách školy a jednotlivých tříd, nebo je můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu školy. Tuto žádost prosím vyplňte a doručte nejpozději do konce února 2021 do schránky školy, nebo naskenujte a elektronicky odešlete na e-mail sarovcova@zshradska.cz<mailto:sarovcova@zshradska.cz>. Částka Vám bude vrácena účet nejpozději do konce března 2021.

 Dokument k vyplnění ke stažení zde:
 
Žádost o vrácení části školného za školní družinu - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).
 


19. 11. 2020
Ranní družina

Od pondělí 23. 11. 2020 bude pro přihlášené žáky z 1. a 2. tříd obnovena ranní školní družina. Provoz bude zajištěn od 6.00 do 7.50 hodin. Poté se žáci připojí ke svým spolužákům. Žáci budou rozděleni do oddělení ranní družiny podle tříd, které navštěvují. Tři oddělení budou umístěna v prostorách školní družiny, dvě oddělení v prostorách bývalého střediska volného času. Dozor nad žáky budou vykonávat vychovatelky školní družiny. Vstup do ranní družiny je stejnými dveřmi jako při běžném provozu.
 

Vlastimil Fiala


17. 9. 2020
Platba

                              PLATBA ZA ŠD na 1. pololetí:
Školné za ŠD činí 600,- Kč na 1. pololetí a je třeba ho uhradit v týdnu od :
                                        21.9. -  25.9. 2020   a to :
                                      na ÚČET  –    čú - 1536261/0100, var.sym.111

                               (do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte) 


29. 6. 2020
Zápis do školní družiny

VÁŽENÍ RODIČE, 
 N E Z A P O M E Ň T E!
I na další školní rok 2020 / 2021 musíte své děti opět  přihlásit do ŠD.
Zápis proběhne   - o prázdninách
 28.8. a  31.8. 2020  -  8,00 – 16,00 hod.  v ŠD
                               - první školní den
 1.9. 2020 -  8,00 – 16,00 hod.  v klubovně bývalého SVČ v ZŠ Hradská (třída p.vych. Žáčkové )
 
U zápisu na místě vyplníte PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, budete tedy potřebovat telefonní čísla apod.
Budou zde přítomny paní vychovatelky, které Vám pomohou, popřípadě zodpoví Vaše dotazy.

            Děkujeme, kolektiv vychovatelek ŠD 

PŘI ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY MUSÍ MÍT RODIČE I VYCHOVATELKY  
 Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ROUŠKY - bez nich nemůže zápis dětí do ŠD proběhnout - DĚKUJEME.


10. 6. 2020
ŽÁDOST O VRATKU ŠD

 
Vážení rodiče,
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byla škola z důvodu mimořádných opatření Ministerstva školství uzavřena, a proto došlo k nemožnosti návštěvy školní družiny. Na základě těchto skutečností jsme se společně se zřizovatelem rozhodli vrátit část školného za školní družinu.
Poměrná část byla vypočítána na 200 Kč (školy byla zhruba 2 měsíce uzavřena, částka za měsíc činí 100 Kč). O tuto částku můžete zažádat a na základě Vaší žádosti Vám bude vrácena na účet.
Žádosti budou ke stažení na internetových stránkách školy a tříd, nebo je můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu školy. Tuto žádost prosím vyplňte a doručte nejpozději do konce června do schránky školy, nebo naskenujte a elektronicky odešlete na e-mail sarovcova@zshradska.cz. Částka Vám bude vrácena účet nejpozději do konce července.
 
Dokument k vyplnění ke stažení zde:


 Žádost o vrácení části školného za školní družinu - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).