Školní družina
Základní informace

Vedoucí vychovatelka Eva HOŘEJŠOVÁ
Kapacita 199 žáků
IZO 114 500126
Telefon 565 532 204, 728 510 736
Provozní doba 6.00 – 8.00 hodin
11.40 – 17.00 hodin


Další podrobnosti týkající se podmínek přihlašování a odhlašování žáků do ŠD, provozu ŠD, náplně práce dětí ve ŠD, personálního zajištění provozu ŠD atp. naleznete v níže přiložených dokumentech.

DOKUMENTY K NAHLÉDNUTÍ:

odrazka Organizační řád školní družiny (pdf)
odrazka Školní vzdělávací program školní družiny (pdf)

Články
9. 1. 2020
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

PLATBA ZA ŠD na 2. pololetí:
Školné za ŠD činí 500,- Kč na 2.pololetí a je třeba ho uhradit v týdnu od
27.1. - 31.1. 2020 a to :
HOTOVĚ –   v kanceláři školy
na ÚČET  –    č.ú - 1536261/0100, var.sym.111

(do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte) 


4. 11. 2019
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. – 9. TŘÍD

Ve středu 6. 11. 2019 se část pedagogického sboru připojuje k vyhlášené stávce.
Z tohoto důvodu bude provoz školy fungovat v omezeném režimu.

 

·         Děti můžete i nemusíte poslat do školy.

·         Neúčast žáků bude z bezpečnostních důvodů zaznamenána, ale nebude započítávána do absence.

·         Pokud nepošlete děti do školy, nemusí mít na středeční absenci omluvenku.- automaticky jsou omluveny.

·         Školní družina bude ráno fungovat pro žáky řádně přihlášené  v době od 6.00 do 7.45.

·         Odpočinkové centrum bude ráno  k dispozici  v běžném režimu – od 6.45 do 7.45.

·         Školní bufet bude ve středu uzavřen.

·         Provizorní program pro děti, které přijdou do školy, bude připraven na 4 vyučovací hodiny – od 8.00 do 11.40 hodin.

·         Provizorní program bude zaměřen na sportovní, výtvarné a podobné aktivity, klasická výuka se neuskuteční.

·         Pokud nebudou děti ve škole, je třeba, aby měly odhlášený oběd.

·         Na oběd mohou jít pouze žáci, kteří se zúčastní dopoledního programu.

·         Neodhlášené obědy nepřítomných žáků nebude možné odebírat do jídlonosičů.

·         Zkouška malého pěveckého sboru Korálky odpadá.

·         Zkouška velkého pěveckého sboru Křišťálek se uskuteční v době od 14.00 do 15.30 – ÚČAST NUTNÁ – příprava vánočních koncertů !!

·         Klub logiky a matematických her  s p. uč. M. Radilovou pro žáky 5. tříd se uskuteční v době od 12.00 do 13.30 hodin.

 

 

V Humpolci 4. 11.2019                                                                                      Vedení školy.


19. 9. 2019
PLATBA ZA ŠD na 1. pololetí:

Školné za ŠD činí 500,- Kč na  1.pololetí a je třeba ho uhradit v týdnu od 30.9. - 4.10. 2019  a to :

HOTOVĚ    v kanceláři školy

na ÚČET     čú-1536261/0100, var.sym.111

(do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte)

 


27. 6. 2019
POHÁDKOVÁ POUŤ NARUBY

   Jestli pak víte, co mají děti nejraději? No přece pohádky! A my jsme si takové pohádkové odpoledne uspořádali v naší školní družině na zahradě.

   Pohádkové putování mělo několik zastávek, na kterých děti plnily nejrůznější úkoly. Tak například u Hurvínka se házelo dřevákem do dálky, u čarodějnice  Bludimíry nás neminul zběsilý let na koštěti, v Perníkové chaloupce si každý namaloval krásný perníček, kterým  pak ozdobil Perníkovou  chaloupku.

Také došlo na úprk Jeníčka a Mařenky ježibabě , což nebylo vůbec jednoduché, neboť utíkali se svázanýma nohama k sobě.

Děti si poskládaly i puzzle Perníkové chaloupky, takže zapojily i svoje hlavičky. A v neposlední řadě nemohli chybět ani  jedineční šikulové  Pat a Mat. U nich se stavěla pyramida z kostek na čas. To vám byla legrace!

   Počasí nám přálo a  děti si pohádkové putování pěkně  užily. Kdo splnil všechny úkoly, byl sladce odměněn a ti nejlepší získali hurvínkovské diplomy.


14. 6. 2019
Zápis do školní družiny

 

VÁŽENÍ RODIČE,  N E Z A P O M E Ň T E! 

I na další školní rok 2019 / 2020 musíte své děti opět  přihlásit do ŠD.

Zápis proběhne:  
 
- o prázdninách

29.8. a  30.8. 2019  -  8,00 – 16,00 hod.  v ŠD

- první školní den

2.9. 2019 -  8,00 – 16,00 hod.  v klubovně bývalého SVČ na ZŠ Hradská

U zápisu na místě vyplníte PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, budete tedy potřebovat telefonní čísla apod.

Budou zde přítomny paní vychovatelky, které Vám pomohou, popřípadě zodpoví Vaše dotazy.

Děkujeme, kolektiv vychovatelek ŠD