Školní družina
Základní informace

Vedoucí vychovatelka Eva HOŘEJŠOVÁ
Kapacita 199 žáků
IZO 114 500126
Telefon 565 532 204, 728 510 736
Provozní doba 6.00 – 8.00 hodin
11.40 – 17.00 hodin


Další podrobnosti týkající se podmínek přihlašování a odhlašování žáků do ŠD, provozu ŠD, náplně práce dětí ve ŠD, personálního zajištění provozu ŠD atp. naleznete v níže přiložených dokumentech.

DOKUMENTY KE STÁHNUTÍ:

odrazka Vnitřní řád školní družiny (pdf)
odrazka Školní vzdělávací program školní družiny (pdf)
odrazka Omluvenka pro školní družinu (docx)

Články
11. 1. 2022
2. pololetí

PLATBA ZA ŠD za 2. pololetí:

Školné za ŠD činí 600,- Kč za 2. pololetí a je třeba ho uhradit v týdnu od :

24.1. – 28.1. 2022 a to :

na ÚČET – čú - 1536261 / 0100, var.sym. 111
(do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte) 


9. 9. 2021
ŠD - 1. pololetí

PLATBA ZA ŠD za 1. pololetí:
Školné za ŠD činí 600,- Kč za 1. pololetí a je třeba ho uhradit v týdnu od: 20.9. – 24.9. 2021   a to :
na ÚČET  –    čú -  1536261 / 0100,  var.sym. 111

                                          (do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte) 


23. 6. 2021
Zápis do školní družiny

 

VÁŽENÍ  RODIČE,      
N E Z A P O M E Ň T E!

I na další školní rok 2021 / 2022 musíte své děti opět  
přihlásit do ŠD.

Zápis proběhne   -  o prázdninách

30.8.  a  31.8. 2021  -  8,00 – 16,00 hod.  ve ŠD

- první školní den 1.9. 2021  -  8,00 – 16,00 hod.  
v klubovně bývalého  SVČ v ZŠ Hradská   (třída p.vych. Žáčkové )

U zápisu na místě vyplníte PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, budete tedy potřebovat telefonní čísla apod. Budou zde přítomny paní vychovatelky, které Vám pomohou, popřípadě zodpoví Vaše dotazy.

Děkujeme, kolektiv vychovatelek ŠD


5. 5. 2021
PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče,
vzhledem k nejasné situaci kolem prezenční výuky žáků I. stupně škola odložila platby školného za školní družinu ve 2. pololetí školního roku 2020/21 na pozdější dobu.
Nyní je kalkulace plateb hotová a řídila se těmito pravidly:
·         Platby se týkají žáků, kteří jsou do školní družiny na 2. pololetí přihlášeni, měli tak možnost do školní družiny docházet a ze školní družiny nebyli rodiči odhlášeni.
·         Platby byly sníženy žákům, jejichž rodiče provedli odhlášení žáků na část 2. pololetí.
·         Za každý týden, kdy měli žáci možnost navštěvovat školní družinu, je platba stanovena na 30,- Kč
·         Přihlášení žáci 1. tříd měli možnost navštěvovat školní družinu v 6., 7. a 8. kalendářním týdnu a dále v rámci rotační výuky, kterou předpokládáme do konce školního roku, měli nebo budou mít možnost ŠD navštěvovat v 15., 17., 19., 21., 23., 25. týdnu. Celkově se tedy jedná o 9 týdnů s platbou 9 * 30 = 270,- Kč
·         Přihlášení žáci 2. tříd měli možnost navštěvovat školní družinu v 6., 7. a 8. kalendářním týdnu a dále v rámci rotační výuky, kterou předpokládáme do konce školního roku, měli nebo budou mít možnost ŠD navštěvovat v 16., 18., 20., 22., 24., 26. týdnu. Celkově se tedy jedná o 9 týdnů s platbou 9 * 30 = 270,- Kč
·         Přihlášení žáci 3. tříd v rámci rotační výuky, kterou předpokládáme do konce školního roku, měli nebo budou mít možnost ŠD navštěvovat v 15., 17., 19., 21., 23., 25. týdnu. Celkově se tedy jedná o 6 týdnů s platbou 6 * 30 = 180,- Kč
·         Přihlášení žáci 4. tříd v rámci rotační výuky, kterou předpokládáme do konce školního roku, měli nebo budou mít možnost ŠD navštěvovat v 16., 18., 20., 22., 24., 26. týdnu. Celkově se tedy jedná o 6 týdnů s platbou 6 * 30 = 180,- Kč
·         Přihlášení žáci 5. tříd v rámci rotační výuky, kterou předpokládáme do konce školního roku, měli nebo budou mít možnost ŠD navštěvovat v 15., 17., 19., 21., 23., 25. týdnu. Celkově se tedy jedná o 6 týdnů s platbou 6 * 30 = 180,- Kč
Školné za ŠD je třeba uhradit v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.  
čú -  1536261 / 0100,  var.sym. 111    (do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu dítěte)
 

Vlastimil Fiala 


31. 1. 2021
Vrácení poplatku za školní družinu

Vážení rodiče,
v 1. pololetí školního roku 2020/2021 byla škola z důvodu mimořádných opatření Ministerstva školství uzavřena, a proto došlo k nemožnosti návštěvy školní družiny. Na základě těchto skutečností jsme se společně se zřizovatelem rozhodli vrátit část školného za školní družinu.
Poměrná část byla vypočítána:

* pro žáky 1. a 2. třídy na 120 Kč;
* pro žáky 3. až 5. tříd na 240 Kč.
O tuto částku můžete zažádat a na základě Vaší žádosti Vám bude vrácena na účet.
Žádosti budou ke stažení na internetových stránkách školy a jednotlivých tříd, nebo je můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu školy. Tuto žádost prosím vyplňte a doručte nejpozději do konce února 2021 do schránky školy, nebo naskenujte a elektronicky odešlete na e-mail sarovcova@zshradska.cz<mailto:sarovcova@zshradska.cz>. Částka Vám bude vrácena účet nejpozději do konce března 2021.

 Dokument k vyplnění ke stažení zde:
 
Žádost o vrácení části školného za školní družinu - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).