Projekty
● Projektové vyučování je zajímavou a oblíbenou formou získávání znalostí, vědomostí a dovedností.
● Pracuje se netradičními metodami, častá je práce ve dvojicích či ve skupinách.
● Ukázky třídních, školních, či mezinárodních projektů, kterých se účastní naši žáci, jsou zde k nahlédnutí.