Projekt Erasmus plus
V následujících článcích můžete sledovat zapojení naší školy do projektu ERASMUS PLUS.
21. 5. 2019
Návštěva na Slovensku

      V polovině května letošního roku navštívilo pět učitelů ze ZŠ Hradská základní školu v Námestovu na Slovensku. Nejednalo se o  turistický výlet, ale o jeden z výjezdů do zahraničí uskutečněný  v rámci programu Erasmus+, který má vyučujícím umožnit rozšířit svoje pedagogické schopnosti a kompetence, popřípadě osobní a jazykové znalosti.

     V případě Slovenska se sice nejedná o vzdálenou destinaci a neznámé exotické kraje, ale o to více nás zajímalo, jak to funguje v zemi, se kterou máme společnou velkou část historie, a ve škole, která je počtem žáků a místem srovnatelná s naší školou. Navíc Humpolec i Pelhřimov měly s touto oblastí  (přímo Námestovo a sousední Dolný Kubín) před lety pravidelné družební kontakty. I někteří z nás toto místo už někdy navštívili a zajímalo nás, jak se Námestovo a okolí Oravské přehrady změnilo a jak nás naši nejbližší sousedé přijmou.

     Cesta autem trvala jen pár hodin a už nás vítala krásná hornatá slovenská krajina. Obklopené horami leží Námestovo malebně na svazích Oravské přehrady v nadmořské výšce 750 m n.m. Přestože byla polovina května, ležel na okolních svazích sníh a dával znát, že je tu počasí o něco drsnější než u nás.

     Námi navštívená škola stojí na kopci nad městem a poskytuje, podobně jako naše škola, krásný výhled do krajiny. Původně byla určena pro daleko větší počet žáků, a proto je poměrně rozlehlá a sestává z několika vzájemně propojených pavilonů. Vzhledem k tomu, že nyní jsou v Námestovu tři základní školy a počet dětí, stejně jako u nás, klesá, je udržování takové školy finančně náročnější. Z tohoto důvodu je budova využívána i dalšími institucemi, např. základní uměleckou školou.

      Hned po příchodu do školy nás obklopila velmi příjemná a vstřícná atmosféra, která vydržela po celou dobu pobytu. Po chvíli nám ani nepřipadalo,  že jsme v cizině a že se známe krátkou dobu.Paní ředitelka nám ochotně zodpověděla všechny dotazy k organizaci výuky a provedla nás po škole. Pak se nás ujali vyučující, se kterými jsme strávili následujíci dva dny. Na hodinách jsme byli nejen přítomni, ale mnohdy jsme se výuky aktivně zúčastňovali, besedovali se žáky, hráli si s nimi a povídali si o našich zemích. Byli jsme překvapeni, kolik věcí máme společných, ale zároveň srovnávali odlišnosti a přemýšleli, co je lepší. I odpoledne, když jsme si prohlíželi město a jeho krásné okolí, se k nám hlásili žáci, se kterými jsme se ráno ve škole seznámili. Připadalo nám to velmi přátelské.

     Pobyt nám rychle ubíhal a než jsme se nadáli, byl tu den odjezdu. Myslím, že kromě mnoha příjemných zážitků jsme si odnesli i řadu zkušeností, osobních kontaktů  a námětů k přemýšlení  o naší další práci.

Mgr. Helena Pasáčková, Základní škola Humpolec, Hradská 894

 

PREZENTACE z návštěvy Slovenska - ke stažení zde (ppsx)


14. 5. 2019
Za zkušenostmi do Portugalska

 
V prvním květnovém týdnu jsem se spolu se svými třemi kolegyněmi ze ZŠ Hradská Humpolec zúčastnila projektu Erasmus plus. Tentokrát jsme se vydaly do Portugalska. Zážitků a inspirací, které jsme během týdne nasbíraly, bylo mnoho. Zjistily jsme, že v některých věcech jsme stejní, v jiných se lišíme. Každopádně jsme celý týden maximálně využily k pozorování tamějšího školského systému.
Základní škola, kterou jsme navštívily, se jmenuje Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, nachází se v Almadě, nedaleko hlavního města Portugalska, Lisabonu. Školu navštěvuje přibližně dvojnásobný počet dětí než u nás, je tam asi 1100 žáků. I to je důvodem, proč některé děti začínají vyučování dopoledne a končí dříve a jiné děti přijdou až odpoledne a končí ve večerních hodinách. Učitelé to mají podobně - některé dny pracují dopoledne, jiné odpoledne a někdy učí celý den.
Většina vyučovacích hodin byla hodně podobná těm našim. Žáci seděli v lavicích, pracovali s učebnicemi či pracovními sešity, psali průběžné testy, kontrolovali si domácí úkoly. Některé hodiny byly stejně jako u nás zpestřeny různými aktivitami, pokusy, písničkami a dalšími činnostmi.
Mezi největší změnu patří odlišné dělení dětí v základním vzdělávání. Základní vzdělávání tu mají rozděleno do 3 cyklů. Nejnižší stupeň tvoří třídy 1. až 4. ročník, následuje oddíl 5. a 6. tříd a vše uzavírá nejvyšší stupeň od 7. do 9. ročníku. Studia. Takto to zde mají rozdělené i po budovách školy. Odlišné je i to, že zde probíhá vyučování v blocích. Učí se zde 100 minut, potom je delší přestávka a opět následuje 100 minutový blok.
Hned na samém začátku naší návštěvy v zahraničí nás všechny  zaujal projet k názvem Read on. Je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Prvky z tohoto projektu bychom rády využily i na naší škole. Také nás velmi překvapil přístup učitelů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má k tomuto účelu k dispozici speciálního pedagoga a školního psychologa. Tyto žáky učí především dovednostem, které by mohli ve svém životě skutečně využít. Žáci se vedle klasických předmětů věnují více praktickým činnostem jako je vaření, nakupování či péče o rostliny.
Závěrem bych chtěla vyzdvihnout dobrosrdečnost a vstřícnost Portugalců jako takových. Od prvního dne jsme obdivovaly přátelské vztahy v kolektivu učitelů i mimo něj. Pozitivní atmosféra vytvářela opravdu velmi příjemné prostředí pro výuku a vzájemnou spolupráci.  Jsem ráda, že jsem mohla být součástí tohoto projektu a poznat tak portugalské školství a alespoň část portugalské kultury.
                                                                                                                                                    Mgr. Lucie Brabcová, ZŠ Hradská

20. 3. 2019
Návštěva v Polsku

 

     Když se řekne Polsko, mnoho lidí napadnou jako první kauzy s nekvalitními potravinami a dalším spotřebním zbožím. Pro mě a moje dvě kolegyně už toto klišé neplatí. Potom, co jsme měli možnost strávit  týden na základní škole v polských Jankowicích, se naše vnímání této sousední země velmi změnilo.

     Základní škola v Jankowicích je moderní, architektonicky zajímavá budova, která byla postavena v roce 2003. Původní, stará budova školy byla poškozena díky nedalekým černouhelným dolům, a tak důlní společnost financovala vybudování školy nové. V návrhu bylo přihlédnuto k připomínkám a požadavkům pedagogů. Díky tomu mají polští žáci možnost prohánět se v prostorné tělocvičně s tribunou, ze které je možno sledovat zápasy ve fotbale nebo florbale. Ve škole je neobvykle řešená aula, ne nepodobná starověké kruhové aréně, kde se odehrávají divadelní představení. Škola má dokonce malou hvězdárnu s posuvnou střechou a hvězdářským dalekohledem. Překvapilo nás, že pedagogové mají podporu z řad dalších odborníků. Své pracoviště zde má školní psycholog, dva logopedi i hygienička, která provádí základní lékařské prohlídky všech žáků v každém lichém roce jejich školní docházky. Polští kolegové nás mezi sebe přijali velmi přátelsky. Navštívili jsme řadu vyučovacích hodin. Zaujala nás např. Metoda aktivního naslouchání vážné hudbě. Polské děti nám předvedly, že vážná hudba nemusí být nuda, obvzlášť pokud se spojí s pohybem a hraním na rytmické nástroje. Inspirovalo nás také fungování školní knihovny. Shodli jsme se, že používáme velmi podobné metody výuky, ale také nás tíží podobné problémy – dlouhodobě podhodnocené financování školství je jen jedním z nich.

 

Mgr. Ivana Bártlová