Zápis do 1. tříd
6. 6. 2022
Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 16.6.2022 se uskuteční organizační schůzka zástupců školy, třídních učitelů, žáků budoucích prvních tříd a jejich rodičů. Cílem je předat základní informace o zahájení povinné školní docházky od 1.9.2022.
Program setkání:
15.00 -  společné zahájení ve školní jídelně
15.15 – odchod dětí s paní učitelkami do učeben budoucí 1.A a 1.B
15.15 – 15.45
·        Program pro děti (v učebnách): seznámení se s paní učitelkami, tvořivé výtvarné dílny
·        Program ro rodiče (ve školní jídelně) - předání základních organizačních informací:
o   chod školy
o   školní jídelna - možnost odebírání obědů a základní pravidla
o   školní družina – informace o možnosti přihlášení a chodu školní družiny
o   kroužky a činnost Střediska volného času
15.45 – 16.30
·         Program pro rodiče (v učebnách): DOBRÝ START budoucích školáků - setkání s třídními učitelkami budoucích prvňáčků, informace o školních pomůckách. Po skončení si rodiče vyzvednou děti na hřišti (v případě špatného počasí v tělocvičně)
·         Program pro děti (na školním hřišti / v tělocvičně): sportovní aktivity na hřišti (Doporučujeme přijít do školy v oblečení a obuvi umožňující sportovní činnost. V případě nepříznivého počasí je nezbytné mít s sebou sportovní obuv s bílou podrážkou.) 
Obratem, prosím, potvrďte svoji účast. Na všechny se moc těšíme.

                                                                                           I. Fialová, M. Kučerová 


29. 4. 2022
1. třídy 2022/2023

Informace pro rodiče žáků budoucích I. tříd 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR, které se týká přijímacího řízení do budoucích prvních tříd školního roku 2022/23, probíhá letošní zápis ve dvou kolech. První z nich se uskutečnil 7.4.2022, druhý proběhne 2.6.2022. Rozřazení žáků do jednotlivých tříd bude ukončeno po skončení obou kol. Z tohoto důvodu škola plánuje schůzky rodičů, budoucích prvňáků a vyučujících v polovině měsíce června. S konkrétním termínem budete seznámeni prostřednictvím webových stránek a facebooku.

Vlastimil Fiala, ředitel školy


16. 4. 2022
Přijatí žáci do 1. tříd

Přijatí žáci do 1. tříd 2022