Aktuálně
11. 8. 2022
1. třídy ve školním roce 2022 - 2023

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Žáci 1. tříd a jejich zákonní zástupci se dostaví dne 1.9.2022 do školní jídelny ke společnému zahájení povinného vzdělávání. Setkání se bude řídit tímto programem:

o 8.30 - zahájení za přítomnosti zástupce zřizovatele školy, kterým je Město Humpolec

o 8.40 – kulturní program

o 9.00 – žáci odejdou se svými třídními učiteli do tříd, rodiče mají možnost absolvovat procházku školou

o 9.15 – žáci zahájí aktivity pod vedením vychovatelek školní družiny, rodiče se přesunou do učeben 1. tříd, kde obdrží informace od třídních učitelek

o 10.30 – předpokládaný konec

 

Vlastimil Fiala


11. 8. 2022
6. třídy ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/23 budou po odchodu části žáků na víceletá gymnázia a příchodu žáků z Čejova, Jiřic, Věže a Dolního Města otevřeny dvě šesté třídy. Konkrétní složení jednotlivých tříd se dozvíte prostřednictvím Teamsů, případně e-mailů na konci srpna.

Vlastimil Fiala


9. 8. 2022
změny ve školní jídelně

 

Vážení strávníci,

 

V průběhu letních prázdnin probíhá ve školní jídelně instalace nového stravovacího systému. Z tohoto důvodu si nelze přihlásit obědy na srpen prostřednictvím internetu.

Zájemci, kteří chtějí odebírat obědy od 15.8.2022, musí provést přihlášení OSOBNĚ v kanceláři jídelny nebo TELEFONICKY na čísle 734 313 348 nebo 565 532 194.

 

Děkuji za pochopení.

Vlastimil Fiala