Informace o škole
Základní informace o škole
Identifikační údaje

Název školy Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov
Adresa školy Hradská 894, 396 01 HUMPOLEC
IČO 705 045 47
ID schránky hgtmmuy
Bankovní spojení KB Humpolec 1536261/0100
Telefon/fax 565532204, 565532041
E-mail reditel@zshradska.cz
Adresa internetové stránky www.zshradska.cz
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 13.12.1999
Název zřizovatele Město Humpolec
Součásti školy Základní škola 108 024 491
Školní družina 114 500 126
Školní jídelna 102 403 988
IZO ředitelství 600061540


VEDOUCÍ A HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI

Ředitel školy PhDr. Vlastimil Fiala
Zástupce ředitele školy Mgr. Lucie Brabcová
Hospodářka Ing. Marie Klapová
Mzdová účetní Pavlína Prokopová
Vedoucí školní jídelny Anna ŽáčkováPřehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Organizace je základní škola se školní družinou,se zařízením školního stravování a střediskem volného času typu domu dětí a mládeže. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.