Informace o škole
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název: Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov
Zřizovací listina: ke stažení zde (pdf)
Organizační schéma školy: ke stažení zde (pdf)

Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Hradská 894, 396 01 Humpolec
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.00 – 14.00 hod.
Telefonní čísla: kancelář 565 532 204, mobil 736 472 783, ředitelna 565 632 049
Adresa internetové stránky: www.zshradska.cz
Adresa e-podatelny: reditel@zshradska.cz
Identifikátor datové schránky: hgtmmuy

Případné platby lze poukázat
Účet školy: KB Humpolec 1536261/0100
Hotovostní platby lze předat v kanceláři školy.

IČ: 70504547
DIČ: CZ70504547

Podávání informací, opravných prostředků, žádostí: ke stažení zde (pdf)
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola postupuje: ke stažení zde (pdf)
Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde (pdf)
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: odkaz na sekci Dokumenty - výroční zprávy

Prohlášení o přístupnosti
Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov tímto prohlašuje, že jím spravované internetové stránky jsou přístupné podle §4 a 5 Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vznikne-li podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5, kontaktujte vedení školy prostřednictvím elektronické počty na adrese reditelzavinaczshradska.cz. O opodstatněnosti či neopodstatněnosti důvodu budete informováni. V případě, že bude důvod shledán jako neopodstatněný, máte možnost podat podnět vůči příslušným státním orgánům.