Informace o škole
Školská rada
Základní informace

odrazka Jednací řád školské rady při Základní škole Humpolec, Hradská 894 - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).

odrazka Výňatek ze školského zákona - o školské radě (Zákon č. 561/2004 Sb., § 167, § 168) - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).

Zasedání školské rady - pozvánky, zápisy
20. 11. 2017
Nové složení školské rady

Zástupci rodičů:
 Mgr. Jaroslava Nousková
 Mgr. Luboš Zajíček
 Mgr. Barbora Šaňková

Zástupci zřizovatele:
Dagmar Arnotová
Bc. Miluše Koudelková
Ing. Vlastimil Brukner

Zástupci pedagogů
PhDr. Ilona Kostřicová - předsedkyně ŠR
Mgr. Milada Kučerová
Mgr. Helena Pasáčková

Volba zástupců z řad rodičů proběhla 16.11.2018. 

 


10. 11. 2017
Volba zástupců rodičů do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Humpolec, Hradská

 Ve čtvrtek 16.11.2017 v době konání konzultačního odpoledne proběhnou volby do školské rady. K volbě budou umístěny všechny informace před ředitelnou školy. 
Děkujeme rodičům za aktivní přístup.


4. 9. 2017
Změny ve školním řádu

Změny ve školním řádu schválila školská rada formou PER ROLLAM 30.8.2017.


19. 6. 2017
Zápis - zasedání ŠKOLSKÉ RADY – ZŠ Humpolec, Hradská 894 – 24.5.2017

Přítomni :  za rodiče: Ing. L. Slabý, Mgr. B. Šaňková,
                 za  zřizovatele: bc. M. Koudelková, Ing. LK. Namyslo

                 za pedagogy: PhDr. I.Kostřicová, Mgr. H. Pasáčková, Mgr. M. Kučerová
                 hosté: PhDr. V. Fiala – ředitel školy

 

Omluveni J. Maryška, D. Arnotová

Program:   

 

Informace o změně ve složení ŠR – odchod Bc. D. Váni – syn  odešel na gymnázium,    doplnění o Mgr. Barboru Šaňkovou.
Školní vzdělávací program – seznámení s úpravamy pro školní rok 2017/2018  a další roky

                  Informace o přípravách na nový školní rok – 1.  TŘÍDY
                                                                                     -   6.  TŘÍDY
                                                                                     -   9. TŘÍDY

                  Informace o zřízení přípravné třídy na ZŠ Hálkova
                  Informace o probíhající INKLUZI

                  Informace o zapojení školy do PROJEKTŮ a ŠABLON (V.Fiala)

                    Různé

 


25. 11. 2016
Doplnění školské rady.

Dne 24.11.2016 byla doplněna školská rada naší školy o třetího zástupce rodičovské veřejnosti.Zvolena byla paní Mgr.Barbora ŠAŇKOVÁ.

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně  do voleb zapojili.