Informace o škole
Školní parlament
  • Členy školního parlamentu jsou vždy dva zástupci žáků ze všech tříd 5. – 9. ročníků.
  • Školní parlament se schází 1x měsíčně, v případě potřeby častěji.
  • Školní parlament svolávají jeho volený předseda a volený místopředseda.
  • Pomoc při práci poskytuje školnímu parlamentu vedení školy, Mgr. Andrea Ryndová, třídní učitelky, popřípadě další vyučující a zaměstnanci školy.
  • Školní parlament řeší aktuální problémy dětí, je zástupcem žáků při jednáních s vedením školy.
  • Školní parlament přichází s nápady a návrhy, jak vylepšit školu, její chod, jak zkvalitnit vztahy mezi dětmi a dospělými.
17. 11. 2016
HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

31. 10. 2016 členové žákovského parlamentu připravili pro své mladší spolužáky zpestření výuky. Žáci 2. – 4. tříd dostali úkol - vysvobodit duchy, kteří se usídlili ve školní jídelně. Duchové získali svého vytouženého klidu až po splnění úkolů, na kterých se podíleli všichni žáci. Bez jejich ochoty a přičinění by nenastal ve škole klid.


Halloweenské dopoledne