Informace o škole
Projekty, certifikáty, ocenění
Základní škola Humpolec, Hradská 894 je v České knize rekordů!

Certifikát o vytvoření rekordu
Základní škola Humpolec, Hradská 894 v projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti


Pracovní příležitosti
Základní škola Humpolec, Hradská 894 se nově zapojila do zajímavého projektu OBĚDY PRO DĚTI!

Projekt Obědy pro děti!

Projekt Obědy pro děti!

Více informací o projektu OBĚDY PRO DĚTI zjistíte v letáku projektu (pdf),
nebo přímno na stránkách projektu www.obedyprodeti.cz.
Základní škola Humpolec, Hradská 894
se každoročně účastní soutěže o nejvšestrannějšího žáka a studenta města MLÁDÍ HUMPOLEC.


Mládí Humpolec

Více informací o soutěži Mládí Humpolec naleznete na internetových stránkách města Humpolec www.infohumpolec.cz.

Základní škola Humpolec, Hradská 894 získala certifikaci v projektu RODIČE VÍTÁNI!

Rodiče vítáni!

Více informací o požadavcích, které naše škola naplňuje, zjistíte v níže uvedeném certifikátu
nebo přímno na stránkách www.rodicevitani.cz nebo také na www.eduin.cz.

Certifikát Rodiče vítáni!
Základní škola Humpolec, Hradská 894 zapojena do projektu NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA.

Každý čtvrtek v 15:45hodin se na ČT2 představují jednotlivé soutěžící školy. Sledujte nejen tu naší!

Nejlepší česká škola

Více informací naleznete mj. na www.ucenionline.com a především na www.nejlepsiceskaskola.cz
Základní škola Humpolec, Hradská 894 se od 1. září 2010 zapojila do projektu Evropské peníze školám.

Finanční prostředky, které získá, budou použity na INDIVIDUALIZACI a INOVACI VÝUKY, na DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a na PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE.
Evropské peníze školám

odrazka Další informace o projektu najdete zde (www.eupenizeskolam.cz)
Naše škola se stala úspěšným žadatelem o grant v Programu celoživotního učení – Comenius.
Žáky čekají dva roky zajímavé práce na mezinárodním projektu Earth need no dirt aneb – Země není na jedno použití.

Logo projektu Comenius

Program Comenius - partnerství škol nabízí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají.
Náš projekt se zaměřuje na aktivní získávání zdravého povědomí žáků o tom, v jakém prostředí žijeme a že snaha, byť jen jednoho člověka, o zlepšení životního prostředí má smysl.

odrazka Další informace o projektu najdete zde (www.naep.cz)
odrazka Veřejné výstupy z našeho projektu najdete zde (TwinSpaces)
Na základě realizace projektu KEA v letech 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 získala naše škola tento zlatý certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti.

Zlatý certifikát společnosti Scio

Společnost Scio ve školním roce 2008/2009 zahájila vydávání certifikátů školám, které se aktivně a systematicky věnují oblasti autoevaluace, hodnotí svou vlastní výchovně vzdělávací činnost a starají se tak o zlepšení českého školství.

Klikněte zde pro další informace a potvrzení platnosti certifikátu přímo na stránkách společnosti Scio.
Za výborné výsledky v projektu Stonožka (testování šestých a devátých tříd z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a obecných studijních předpokladů), realizovaném společností Scio na podzim roku 2009, získali vybraní žáci naší školy ocenění. Konkrétně byli oceněni tito žáci: Vojtěch RADA (1. nejlepší výsledek v AJ), Branislav DANKO (2. nejlepší výsledek v AJ), Jan Maděra
(2. nejlepší výsledek v NJ), Olga POULÍČKOVÁ - rovněž 2. nejlepší výsledek v NJ).
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Ocenění společnosti Scio
Poděkování za podporu pracovní a terapeutické dílny Projektu Šance pro „naše děti ulice“.

Projekt Šance
Základní škola Humpolec, Hradská 894 je partnerem projektu
„Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina“
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.01/02.0010.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Učíme interaktivně
„Učíme interaktivně - zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina“

V rámci tohoto projektu představeného výše, se pedagogové i žáci naší školy zdokonalují v používání moderní techniky, nových postupů a metod, které vedou k získávaní znalostí a vědomostí méně obvyklou cestou. Učitelé vytvářejí vlastní interaktivní programy, které využívají především v hodinách dějepisu, matematiky, hudební výchovy, zeměpisu, českého jazyka i přírodopisu. Dvě interaktivní tabule používají žáci a učitelé na II. stupni, další interaktivní tabule bude v dubnu v rámci tohoto projektu instalována také na I. stupni.

Garantem projektu je Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, partnerem projektu je Základní škola Humpolec, Hradská 894.

Učíme interaktivně
Kliknutím na tento baner se dostanete přímo na webové stránky projektu www.projektui.cz.