Informace o škole
Obrazová prezentace školy z roku 2008
Mezi propagační materiály naší školy patří i elektronická prezentace (z roku 2008) s přehlednými informacemi doplněnými množstvím fotografií. Zde na webových stránkách je prezentace k dispozici v upravené podobě ve formátu pdf (ke stažení ve zkomprimované podobě v zip).


OBRAZOVÁ PREZENTACE ŠKOLY PŘINÁŠÍ:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE
 • identifikační údaje
 • personální zajištění
 • hlavní činnost a součásti školy (areál školy, družiny, SVČ)
 • materiálně-technické vybavení (kmenové i odborné učebny)
 • historie školy
 • významní absolventi
Foto

odrazka Prezentace školy - INFORMACE O ŠKOLE (pdf, zip)INFORMACE O NABÍDCE ŠKOLY
 • kvalitní, zajímavá a moderní výuka dle ŠVP
 • volitelné a nepovinné předměty
 • profesionální, stále aktualizované internetové stránky školy
 • elektronická žákovská knížka
 • individuální přístup k nadaným žákům
 • logopedická péče
 • péče o integrované a slabší žáky
 • školní parlament
 • školní družina
 • středisko volného času
Foto

odrazka Prezentace školy - NABÍDKA ŠKOLY (pdf, zip)


AKCE A PROJEKTY ŠKOLY
 • adaptační kurzy
 • akce pro předškoláky a končící ročníky
 • domácí A mezinárodní projekty
 • exkurze a výlety
 • olympiády a soutěže
 • sportovní kurzy a výcviky
 • starší spolužáci pro mladší
 • školní akademie a výstavy
 • tematické tvůrčí dílny
 • zájezdy do zahraničí
Foto

odrazka Prezentace školy - AKCE A PROJEKTY (pdf, zip)