Děti ze 2.B navštívily knihovnu - Mgr. M. Kučerová