Čtenářská dílna v knihovně - 4.A, Mgr. I. Bártlová