Děti ze 3.B se zúčastnily křtu knížky pověstí L. Pamětnické - Mgr.M. Paulová, PhDr. I. Kostřicová