Žáci 6. tříd se v knihovně setkali se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - Mgr. A. Ryndová