8.A,B - návštěva tolerančního kostela - HISTORIE KNIHTISKU