7.A,B - dějepisný seminář - návštěva knihovny - KNIHY O STŘEDOVĚKU