Předvánoční koncertování pěveckého sboru KŘIŠŤÁLEK - Mgr.I.Fialová,Mgr.M. Paulová