Výtvarná výchova na sněhu - 4.B - PhDr. I. Kostřicová