Projektový den ve 2.A-PŘIJEDE MRTIN NA BÍLÉM KONI? - Mgr. G. Pazderková