Komunitně osvětová setkávání - ŠABLONY II.- 5.A- Mgr.I.Bártlová