Komunitně osvětová setkávání - ŠABLONY II. - 5.B Mgr. M. Nováková