Slavnostní předávání ocenění za reprezentaci školy - I. stupeň