Slavnostní koncert pěveckého sboru Křišťálek a přípravného sboru Korálky - 17. května 2018