Přehlídka pěveckých sborů v Cholticích - Křišťálek - Mgr.I.Fialová, Mgr.M.Paulová