Slavnostní odpoledne pro maminky připravily děti ze 2.B s paní učitelkou M. Kučerovou