Dokumenty
Omlouvání žáků
● Školní řád stanovuje pravidla omlouvání žáků: a) na 1 hodinu, b) na 1 den, c) na více dnů, a to z důvodů jiných než je nemoc.
● Školní řád dále stanovuje pravidla omlouvání žáků z důvodů nemoci.


Výňatek ze školního řádu týkající se pravidel omlouvání nepřítomnosti žáků - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).