Dokumenty
Hodnocení žáků
Na základě školského zákona vydal ředitel školy směrnici o hodnocení žáků.
V jednotlivých kapitolách jsou popsána pravidla hodnocení:


  • Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.
  • Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení.
  • Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách.
  • Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace.
  • Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Podrobná pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).