Aktuálně
5. 7. 2022
UA - Výuka českého jazyka ZDARMA

Výuka českého jazyka

6. 6. 2022
Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 16.6.2022 se uskuteční organizační schůzka zástupců školy, třídních učitelů, žáků budoucích prvních tříd a jejich rodičů. Cílem je předat základní informace o zahájení povinné školní docházky od 1.9.2022.
Program setkání:
15.00 -  společné zahájení ve školní jídelně
15.15 – odchod dětí s paní učitelkami do učeben budoucí 1.A a 1.B
15.15 – 15.45
·        Program pro děti (v učebnách): seznámení se s paní učitelkami, tvořivé výtvarné dílny
·        Program ro rodiče (ve školní jídelně) - předání základních organizačních informací:
o   chod školy
o   školní jídelna - možnost odebírání obědů a základní pravidla
o   školní družina – informace o možnosti přihlášení a chodu školní družiny
o   kroužky a činnost Střediska volného času
15.45 – 16.30
·         Program pro rodiče (v učebnách): DOBRÝ START budoucích školáků - setkání s třídními učitelkami budoucích prvňáčků, informace o školních pomůckách. Po skončení si rodiče vyzvednou děti na hřišti (v případě špatného počasí v tělocvičně)
·         Program pro děti (na školním hřišti / v tělocvičně): sportovní aktivity na hřišti (Doporučujeme přijít do školy v oblečení a obuvi umožňující sportovní činnost. V případě nepříznivého počasí je nezbytné mít s sebou sportovní obuv s bílou podrážkou.) 
Obratem, prosím, potvrďte svoji účast. Na všechny se moc těšíme.
                                                                                           I. Fialová, M. Kučerová

29. 4. 2022
1. třídy 2022/2023

Informace pro rodiče žáků budoucích I. tříd 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR, které se týká přijímacího řízení do budoucích prvních tříd školního roku 2022/23, probíhá letošní zápis ve dvou kolech. První z nich se uskutečnil 7. 4. 2022, druhý proběhne 2. 6. 2022. Zápis dne 2. 6. je vyhrazen pouze pro děti z UKRAJINY. Rozřazení žáků do jednotlivých tříd bude ukončeno po skončení obou kol. Z tohoto důvodu škola plánuje schůzky rodičů, budoucích prvňáků a vyučujících v polovině měsíce června. S konkrétním termínem budete seznámeni prostřednictvím webových stránek a facebooku.

Vlastimil Fiala, ředitel školy