Aktuálně
10. 11. 2021
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

Vážení rodiče,
škola byla informována krajskou hygienickou stanicí o pozitivních výsledcích testů některých žáků a pracovníků školy. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto o karanténních opatřeních. Tato opatření se týkají celých tříd a jsou formulována v dopise, který KHS prostřednictvím školy zákonným zástupcům jednotlivých žáků posílá.
Doplnění informací:
VÝUKA
·         Výuka bude kombinací prezenční výuky (pro očkované a pro žáky, kteří prodělali Covid-19) a distanční výuky.
·         Rozvrh se bude upravovat každý den podle počtu tříd v karanténě a počtu pedagogů v karanténě či nemocných
·         Očekáváme průběžný nástup žáků na prezenční výuku po skončení karantény a negativních PCR testech
OŠETŘOVNÉ
·         Ošetřovné se týká pouze žáků do 10 let věku
OBĚDY
·         Žáci tříd, kterých se karanténa týká, mají obědy ve školní jídelně PŘIHLÁŠENÉ a v případě NEZÁJMU o odebrání    dotovaného oběda si ho musí ODHLÁSIT (webové stránky, telefonát do školní jídelny)
·         Oběd žáka v karanténě je možné odebrat pouze do vlastních nádob (jídlonosičů) u okénka v přízemí školní jídelny.   Vstup v tomto případě je možný pouze od parkoviště u školní jídelny
 
KARANTÉNA SE NETÝKÁ A TITO ŽÁCI POKRAČUJÍ V PREZENČNÍ VÝUCE
·         Žáků, kteří onemocnění covid- 19 prodělali a zároveň neuplynulo více než 180 dní od jeho RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a je bez příznaků
·         Žáků, u kterých uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dní po první dávce
INFORMACE O PRODĚLANÉM OČKOVÁNÍ A ABSOLVOVANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 u jednotlivých žáků nebyly součástí informací posílaných KHS. Z tohoto důvodu budou kontaktováni i zákonní zástupci žáků, kterých se karanténa netýká. Žádám proto dotčené zákonné zástupce, aby děti poslali do školy na prezenční výuku a vybavili je doklady (tištěný dokument, aplikace v mobilu,..), které dokládají očkování či prodělané onemocnění. V případě trasování či vyplňování sebetrasovacího formuláře, na skutečnost o očkování či prodělaném onemocnění, pokud je to možné, upozorněte.
 
ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU OBJEDNANÍ NA OČKOVÁNÍ se v době karantény nesmí na očkování dostavit. 
 
Vlastimil Fiala
 

    


4. 11. 2021
Celé Česko čte dětem

Naše škola se zapojila do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.


Celé Česko čte dětem

20. 10. 2021
Česká školní inspekce - testování

Vážení rodiče,
ZŠ Humpolec Hradská se přihlásila k účasti na dobrovolném zjišťování výsledku žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testování se týká žáků 5. – 9. tříd a uskuteční se v období 21.10. – 15.11.2021. Ve všech případech se jedná o 40 minutový test prováděný pomocí aplikace nainstalované na počítačích v počítačových učebnách školy. Test z anglického jazyka obsahuje nejen písemnou, ale i poslechovou část. Testy budou rovnoměrně rozvrženy tak, aby každá třída absolvovala nejvýše jeden test denně.
Stejně jako u ostatních škol zapojených do testování, je cílem testu zjistit dopady změn ve vzdělávání způsobených mimořádnými opatřeními na znalostní a dovednostní úroveň žáků ve výše uvedených předmětech. Výsledky testů nebudou součástí hodnocení žáků v aktuálním pololetí.
 
Nezávisle na předchozích informacích bude na ZŠ Humpolec Hradská dne 21. 10. 2021 zahájena inspekční činnost České školní inspekce podle § 174 odst. 2 písm. B), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato inspekční činnost se pravidelně opakuje a její obsah i termíny jsou v souladu s plánem práce ČŠI a výše jmenovaným zákonem. Inspekce by měla být ukončena 26.10.2021.
 
 

Vlastimil Fiala